26
Th11

Dự án đầu tư xây dựng nhà kho chứa hàng rời cảng công ten nơ quốc tế Cái Lân

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cảng công ten nơ Quốc tế Cái Lân 
Địa điểm: KCN Cái Lân – TP. Hạ Long – T. Quảng Ninh
Bước đầu lắp dựng Kết Cấu Thép