Công trình nhà máy may xuất khẩu S&H Vina Thạch Tân – Thạch Thành – Thanh Hóa

Ngày2015
Địa điểmThạch Tân – Thạch Thành – Thanh Hoá
Khách hàngMay xuất khẩu S&H Vina