CÔNG TRÌNH NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT – CÔNG TY CỔ PHẦN KIM TÍN – HƯNG YÊN

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: HƯNG YÊN