DỰ ÁN NHÀ MÁY GẠCH POCELAINE – CÔNG SUẤT 6 TRIỆU M2/NĂM

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: THÁI BÌNH