DỰ ÁN: DI DỜI NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG ĐĂK NÔNG – ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY MÍA ĐƯỜNG ĐĂK LĂK