• Tel: 0227.3.851.645
  • Email: congtyminhdanh@gmail.com

KẾT CẤU THÉP MINH DANH

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

  • Gặp gỡ kí kết
  • Phương án triển khai
  • Thiết kế xây dựng
  • Hoàn thiện

Chúng tôi gặp gỡ, trao đổi và thương thảo sau đó tiến hành kí kết hợp đồng với đối tác một cách chuyên nghiệp!

Lên ý tưởng và đưa ra phương án triển khai dự án!

Lên thiết kế dựa trên ý tưởng và triển khai hoàn thiện!

Tiến hành xây dựng đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành!