Liên Hệ

Công ty TNHH Minh Danh

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Đông La – Xã Đông La – Huyện Đông Hưng – Tỉnh Thái Bình

Phone: 0227.3.851.645

Fax: 0227.6.272.096

Email: congtyminhdanh@gmail.com